Trung tâm An ninh Hệ thống

Công ty GSI đã thành lập Trung tâm An ninh hệ thống nhằm: Cung cấp các giải pháp và dịch vụ bảo mật, an ninh hệ thống cho khách hàng, dựa trên nền tảng các giải pháp của các hãng bảo mật như Symantec, McAfee, Check Point, Fortinet, Websense … và các giải pháp do GSI tự phát triển.

 

Trung tâm bao gồm các thành viên các thành viên có trình độ và kinh nghiệm về bảo mật, được đào tạo ở trong nước, ngoài nước, và bởi các Hãng bảo mật như Symantec, McAfee, Fortinet, Cisco …

 

GSI đã triển khai nhiều dự án bảo mật tại nhiều khách hàng khác nhau: hệ thống phòng chống Virus, hệ thống bảo vệ email, hệ thống chống thất thoát dữ liệu (Data Loss Prevention – DLP), hệ thống dò quét điểm yếu, hệ thống quản lý log, kiểm soát truy nhập …

 

Công ty GSI cung cấp dịch vụ cho thuê: các dịch vụ bảo mật như phòng chống virus, dò quét điểm yếu, kiểm soát truy nhập …

 

GSI cung cấp dịch vụ đánh giá, tư vấn về hệ thống bảo mật cho các tổ chức.