Danh sách dự án tiêu biểu

 • Cung cấp giải pháp kiểm soát truy nhập (NAC).
 • Cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá an ninh hệ thống mạng, an toàn thông tin.
 • Cung cấp giải pháp máy tính hiệu năng cao (High performance computing – HPC).
 • Trung tâm dữ liệu (Data Center – DC)
 • Cung cấp giải pháp phòng chống virus tập trung SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION – Samsung Viet Nam.
 • Cung cấp giải pháp quản lý nội dung thông tin (ECM) trong lĩnh vực truyền hình cho VTV.
 • Cung cấp giải pháp quản lý, kiểm soát bằng Camera.
 • Cung cấp giải pháp Quản lý văn bản tài liệu.
 • Cung cấp Tủ đĩa.
 • Cung cấp giải pháp SYMC BRIGHTMAIL.
 • Cung cấp phần mềm kế toán AccWin.
 • Cung cấp giải pháp chống thất thoát dữ liệu (Data Loss Prevention – DLP) của SYMANTEC.
 • Cung cấp giải pháp phòng chống virus tập trung McAfee Endpoint Protection Suite (MEF – McAfee).
 • Cung cấp giải pháp Portal.