Đối Tác

Đại lý dự án của EMC

US
Nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp Tủ lưu trữ dữ liệu và các giải pháp về quản trị nội dung số (Enterprise Content Management)

Đại lý dự án của Hitachi Data System

Janpan
Nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp cho Data Center và Disaster Recovery.

Partner của Cisco

US
Nhà sản xuất số 1 thế giới về các sản phẩm và giải pháp cho Mạng truyền thông.

Đại lý của APC

US
Nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các hệ thống UPS và hạ tầng Data Center.

Đại lý của IBM

US
Nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin số 1 thế giới.

Đại lý của Polycom

Israel
Nhà cung cấp giải pháp Video Confrencing.

Đại lý của HP

US
Nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu thế giới.

Đại lý của Sun Microsystems

US
Nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu thế giới.

Đại lý của Symantec

US
Hãng bảo mật hàng đầu Thế giới.

Đại lý của Emerson Network Power

US
Nhà sản xuất hàng đầu thế giới các hệ thống cấp nguồn chuyên dụng và hạ tầng cho data center và DR center.<br />

Đại lý của Emerson Network Power

US
Nhà sản xuất hàng đầu thế giới các hệ thống cấp nguồn chuyên dụng và hạ tầng cho data center và DR center.<br />

Đại lý của Microsoft

US
Hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Đại lý của McAfee

US
Hãng bảo mật hàng đầu thế giới.

Đại lý của Acunetix

US
Hãng bảo mật Website hàng đầu thế giới.

Đại lý của Fortinet

US
Hãng bảo mật hàng đầu Thế giới.